Med den här hemsidan vill jag nå medmänniskor som är intresserade av att gå lite på djupet med olika frågor som i flimrar förbi i debatten. Ofta viktiga, ofta bara ytligt och fragmentariskt berörda.

2017: Det är ett tag sen jag skrev här. Men allt är ack så aktuellt!

Den som vill komma i kontakt med mig kan maila på schermankg@gmail.com

Just nu är det pensionsfrågor som står i centrum för mitt intresse. Men den har nära knytning till många andra samhällsfrågor, som finansmarknadernas funktion, värderingar och ideologi i samhället och mycket mer.

Senast har jag diskuterat dessa frågor i boken

omslag


Pensioner på villovägar – Orsaker och lösningar

 

Jag avser att här ta upp diverse frågor i debatten med utgångspunkt i analysen i den här boken.

Vem är då jag:

Kort från bokens baksida:

KG Scherman var tidigare Generaldirektör för Riksförsäkringsverket. Han ägnade mycket tid under 80-talet åt att förklara varför en reform av det gamla ATP-systemet var nödvändig, han presenterade tillsammans med sina medarbetare i början av 90-talet ett förslag om hur det skulle gå till och han stödde förslaget 1994 om principerna för en reform.  Men därefter, hävdar han, har principerna övergivits och intresset för pensionerna har försvunnit. Nu är det bara pengarna som räknas.

I boken AP-fonden bromsen och din pension, utgiven 2004, pekar han på följderna av att så mycket pengar tagits från AP-fonden och att den s.k. bromsen därför snart skulle komma att slå till. Vidare att de okänsliga formler som styr allt skulle komma att leda till kraftigt höjda pensionsåldrar utan några social hänsyn.

I den här boken kan man läsa om tiden när ATP kom till för nu bortåt 60 år sedan, om utvecklingen därefter fram till 90- talets reform, om hur reformen utformades, vad man trodde att den skulle leda till och hur det blev. Efter en diskussion kring behovet att ompröva många av de tankar som präglade 90-talets politik presenteras ett förslag till ett renoverat pensionssystem.

Bokens centrala budskap är: Pensionerna är något vi måste hjälpas åt med, unga och gamla. Det är vad de yrkesverksamma producerar som skall fördelas mellan dem själva, barnen och de som nu är gamla.  När de som idag tillhör den aktiva generation en gång blir gamla så har de förtjänat sin pension för att de har varit med och skapat ett bra samhälle, arbetat och knogat. Och för att de med de insatserna har gjort det möjligt för den kommande generationen att ha råd att betala pensionerna.

Det är generationskontraktet. Inga fondtorg, inga fondrådgivare kan ändra på detta.