HUR GER VI RÅD TILL DEM SOM INTE HAR RÅD

 

omslag   Föreläsning 2014-10-27 inför workshopdag HUR GER VI RÅD   TILL DEM SOM INTE HAR RÅD inom ramen för forskningsprojektet ”Begriplig pensionsinformation för människor med risk för låga ålderspensioner” finansierat av Plattformen, Helsingborg.

Projektets målgrupp är migranter och aktörer inom pensionsområdet. Migranter är en grupp som vi idag vet är i risk för framtida låga pensioner forskningsprojektets mål är att fånga människors upplevelser av pensionsförberedelser och på sikt kunna bidra till en gemensam kunskapsutveckling att utveckla bättre sätt att informera varandra om kunskapsbehov ifråga om pensionsförberedelser.

Projektledare: Lars Harrysson, lektor Socialhögskolan Lunds universitet, Lars.Harrysson@soch.lu.se

Projektmedarbetare: Erika Werner lektor Socialhögskolan Lunds universitet, Erika.Werner@soch.lu.se

 

 HÄR återfinnes bilderna som används vid föreläsningen

Föreläsningen i bilder

 

Och här den i bild 23 nämnda bakgrundsrapporten

Gränslös trygghet – socialförsäkringen i ett EU-perspektiv

avseende Socialförsäkringen i ett EU-perspektiv, skriven av f. kanslirådet Lena Malmberg, i 15  år Socialdepartementets representant i den kommission som ansvarar för samordningen av socialförsäkringen för migrerande arbetstagare inom EU.