Nu finns en chans att förbättra pensionerna

Höj genast pensionerna med 5%, frys automatiken. Det kan genomföras med de löften som vi fick på  första maj. Nu måste alla goda krafter samverka så att det inte blir bara prat av detta.

Mina förslag finns här. Jag har idag skickat dem till Socialdepartementet och pensionsgruppen. Så här:

Statsrådet Annika Strandhäll,

Socialdepartementet

 Långtgående och värdefulla förslag om hur pensionssystemet kan vidareutvecklas har presenteras av statsministern och LO:s ordförande. Förslagen kan kombineras och tillsammans möta omedelbara behov, samtidigt som de ger en tidsfrist för att överväga vad som behöver göras i ett lägre perspektiv.

Förslagen finns i dag, den 21 maj, i sammandrag som gästinlägg i Svenska Dagbladet på länken  SvD

 

 

 

 

 

 

 

SvD