Tantpatrullen 2015-12-03

Tantpatrullen är en grupp som arbetar för ett nytt pensionssystem, mycket för att många kvinnor får en dålig pension i dagens system.

Ett seminarium anordnas på ABF, Sveavägen den 3 december 2015, med följande introduktion på Facebook:

Blir DU en glad pensionär?

Vi som kräver ett nytt, rättvist pensionssystem får hjälp att begripa dagens, av KG Scherman, tidigare generaldirektör på Riksförsäkringsverket.

För att förändra måste vi veta var felen finns. För fel är det, när antalet fattigpensionärer bara ökar och ökar i antal!

Jag skall göra mitt bästa.

Genomgången följer dessa bilder

2015-12-03 TantpatrullenBrutto